Indlæsning af indbetalingsfiler

Dette afsnit gennemgår, hvordan det er muligt at indlæse indbetalingsfiler, som leveres af Mastercard, samt hvordan der findes match med de sendte opkrævninger.

For at indlæse indbetalingsfilerne fra Mastercard, anvendes kladden Opkrævningsimportkladde, som du kan fremsøge i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Sådan importeres indbetalingsfiler

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsimportkladde, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg Proces > Importér indbetalingsfil i handlingslinjen, så filerne fra indlæses.

  3. Hvis der ikke anvendes direkte kommunikation, skal indbetalingsfilen udpeges manuelt i den fremkommende dialogboks.

  4. Der oprettes forbindelse til Mastercard, så filerne hentes og indlæses i kladden. Ud fra informationer i filerne, dannes linjer i kladden med en status, som indikerer følgende:

StatusBeskrivelse
Bet. modtagetMastercard bekræfter, at opkrævningen er gennemført og at pengene er på kreditors konto den dag, der er angivet som Oprindelig indbetalingsdato.
TilbageførtAngiver, at en gennemført opkrævning er tilbageført.

Kunden har mulighed for at tilbageføre opkrævninger op til 2 dage efter forfald, ligesom kundens pengeinstitut har mulighed for at tilbageføre opkrævninger. Pengeinstituttet grundlag og berettigelse for tilbageførelsen kan findes i Generelle regler for debitorer i Leverandørservice.
AfvistBenyttes hvis kunden eller banken, afviser en opkrævning, inden opkrævningen er gennemført.

- Kunden kan afvise en opkrævning dagen inden forfaldsdatoen.
- Hvem der har foretaget afvisningen, fremgår af opkrævningsposten for den enkelte opkrævningslinje i opkrævningskladden.
AfmeldtHvis en aktiv opkrævningsaftale afmeldes hos Mastercard, inden forfald på en igangværende opkrævning, vil trækket ikke finde sted, i stedet vil sende besked om, at opkrævningen ikke er gennemført grundet afmeld opkrævningsaftale.

Hvem det har afmeldt aftalen, vil fremgå på aftalekoret for den enkelte debitor.

Sådan matches indbetalinger

Når linjerne er indlæst i kladden, kan du ud fra kolonnen Debitornr. se, hvilken debitor indbetalingen vedrører. Hvis der kan findes match med et træk lavet fra Continia Collection Management, angiver kolonnen Opkrævningspost løbenr., hvilken opkrævningspost indbetalingen relaterer til. Hvis feltet Opkrævningspost løbenr. er blank, kunne der ikke automatisk findes match, og det kan være nødvendigt at udpege posten manuelt via opslag i feltet.

Sådan opdateres status i opkrævningskladde

Vælge Proces > Opdater status i opkrævningskladde for at overføre informationerne fra opkrævningsimportkladden til de matchende opkrævningskladdelinjer, og slette linjerne i opkrævningsimportkladden.

De tilbageværende linje skal du håndtere manuelt. Se beskrivelse i afsnittet Sådan overføres linjer manuelt til en standard indbetalingskladde herunder.

Sådan overføres linjer manuelt til en standard indbetalingskladde

Hvis der ligger linjer tilbage i opkrævningsimportkladden, hvor der ikke kunne findes match med en opkrævning sendt fra opkrævningskladden, skal disse bogføres manuelt. Dette gør du ved at vælge Proces > Overfør til indbetalingskladde, som overfører alle informationerne modtaget fra Mastercard til en standard indbetalingskladde.

Sådan håndteres dobbelt indbetaling

Linjer i opkrævningsimportkladden markeres som Dobbelt indbetaling, hvis der ved indlæsning af indbetalinger findes match, og der allerede er registreret et faktisk indbetalt beløb på opkrævningsposten. Det kan du håndtere på følgende måder:

  • Via kolonnen Opkrævningspost løbenr. kan du vælge den korrekte opkrævning.
  • Kan du ikke finde en opkrævning, som matcher, kan du overføre linjerne til en standard indbetalingskladde for manuelt behandling.

Se også

Oprettelse af opkrævningsaftaler

Oprettelse af salgsdokumenter

Afsendelse af opkrævninger