Oprettelse af salgsdokumenter

Afsnittet guider dig igennem oprettelsen af bilag, som skal opkræves eller krediteres via Mastercard Betalingsservice.

Bemærk

Det er kun muligt at lave én opkrævning pr. kunde pr. dag.

Continia Collection Management samle alle opkrævninger med samme forfalds dato til én fælles opkrævning.

Hos Mastercard er der en beløbsgrænse ved kreditering af transaktioner på maksimalt 20.000 kr.

Inden du går i gang

Inden at nedenstående gennemgang kan gennemføres, skal afsnittet Oprettelse af opkrævningsaftaler være udført.

Sådan opretter du salgsdokumenter

Gennemgangen tager udgangspunkt i en salgsfaktura, men fremgangsmåden er den samme for de øvrige bilagstyper.

 1. Opret en ny salgsfaktura som normalt.

 2. I oversigtspanelet Fakturadetaljer skal du udfylde Betalingsformskoden med betalingsformen, som er oprettet til Mastercard Betalingsservice.

 3. Udfyld Opkrævningsmetode med den aftale, som kunden skal opkræves ved hjælp af.

  Bemærk

  Felterne Betalingsformskoden og Opkrævningsmetode udfyldes automatisk, hvis du, på debitorkortet, angiver en Betalingsformskode, som relaterer til Mastercard Betalingsservice.

  Opkrævningsmetoden sættes automatisk til den aftale, som er markeret som Standard, hvis aftalen har en OK status.

  Forfaldsdatoen for bilaget kan automatisk sættes af systemet, til den tidligst mulige opkrævningsdato, som opkrævningsmetoden tillader.

 4. Bogfør bilagt.

Næste trin

Afsendelse af opkrævninger

Se også

Oprettelse af opkrævningsaftaler

Indlæsning af indbetalingsfiler