Oprettelse af salgsdokumenter

Afsnittet guider dig igennem oprettelsen af bilag, som skal opkræves eller krediteres via Danske Bank Collection Service. Gennemgangen tager udgangspunkt i opkrævningsmetoden Betalingsservice.

Bemærk

For opkrævningsmetoderne, som relaterer sig til Betalingsservice, Leverandørservice og Autogiro Norge, er det kun muligt at lave én opkrævning pr. kunde pr. dag. Ved flere opkrævninger, der har samme forfaldsdato, samler Continia Collection Management opkrævningerne til én fælles opkrævning.

Ved Danske Bank Collection Service med opkrævningsmetoden Betalingsservice, er der en beløbsgrænse ved kreditering af transaktioner på maks. 20.000 kr.

Inden du går i gang

Inden at nedenstående gennemgang kan gennemføres, skal afsnittet Oprettelse af opkrævningsaftaler være udført.

Sådan opretter du salgsdokumenter

Gennemgangen tager udgangspunkt i en salgsfaktura, men fremgangsmåden er den samme for de øvrige bilagstyper.

 1. Opret en ny salgsfaktura som normalt.

 2. I oversigtspanelet Fakturadetaljer skal du udfylde Betalingsformskoden med betalingsformen, som er oprettet til Danske Bank Collection Service.

 3. Udfyld Opkrævningsmetode med den aftale, som kunden skal opkræves ved hjælp af. I dette tilfælde opkrævningsmetoden Betalingsservice (BS).

  Bemærk

  Felterne Betalingsformskoden og Opkrævningsmetode udfyldes automatisk, hvis du, på debitorkortet, angiver en Betalingsformskode, som relaterer til DBCS.

  Opkrævningsmetoden sættes automatisk til den aftale, som er markeret som Standard, hvis aftalen har en OK status.

  Forfaldsdatoen for bilaget kan automatisk sættes af systemet, til den tidligst mulige opkrævningsdato, som opkrævningsmetoden tillader.

 4. Bogfør bilaget.

Næste trin

Afsendelse af opkrævninger

Se også

Oprettelse af opkrævningsaftaler

Indlæsning af indbetalingsfiler