Oprettelse af opkrævningsaftaler

For at kunne sende opkrævninger med Danske Bank, skal du oprette en opkrævningsaftale i Continia Collection Management, for hver måde en kunde ønskes opkrævet. På opkrævningsaftalen kan du bl.a. angive, hvordan kunden skal adviseres, og om der skal tages højde for kontantrabat for den enkelte kunde.

Dette afsnittet gennemgår, hvordan en opkrævningsaftale oprettes.

Bemærk

Ved oprettelse af et aftalekort til en debitor, initieret af kreditor eller en opkrævningscentral, vil udligningsmetoden på den givne debitor blive angivet som Manuelt/Åben post. Dette sættes da automatikken foretages af Collection Management og ikke standard NAV/BC.

Felterne på aftalekortet bliver tilgængelig ud fra valget af Betalingsformskode og Opkrævningsmetode.

I felterne Status og Overførselsstatus fremgår det, om aftalen har fået tilføjet de nødvendige oplysninger.

Sådan opretter du en opkrævningsaftale

Gennemgangen tager udgangspunkt i oprettelsen af en opkrævningsaftale til Betalingsservice, men fremgangsmåden er den samme for de øvrige opkrævningsmetoder, som Danske Bank Collection Service tilbyder.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale oversigt, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg Ny i handlingslinjen.

 3. På det nye aftalekort, skal du vælge hvilken debitor, som aftalen skal tilknyttes. Dette gøres i feltet Debitornummer.

 4. Vælg den Betalingsformskode, som er tilknyttet opkrævningssystemet DBCS.

 5. Vælg den relevante opkrævningsmetode i feltet Opkrævningsmetode. Listen viser kun opkrævningsmetoder, som tilbydes af det valgte opkrævningssystem.

  For DBCS er nogle af de mest gængse opkrævningsmetoder:

  • Betalingsservice (BS) - Direkte træk via Betalingsservice på kundens konto.
  • Leverandørservice (LS) - Direkte træk via Leverandørservice på kundens konto.
  • Indbetalingskort Danmark - Udskrivelse og afsendelse af FIK indbetalingskort.
  • AvtaleGiro Norge.

  Bemærk

  Hvilke felter du skal udfylde på opkrævningsaftalen, er afhængig af dine valg af debitornummer, betalingsformskode, opkrævningsmetode og debitorgruppe. Felter der ikke skal udfyldes, bliver inaktiveret.

  De efterfølgende punkter beskriver de felter, som du ofte vil benytte, hvis du tager udgangspunkt i de mest gængse opkrævningsmetoder.

 6. Udfyld Debitor bankkto. kode på følgende måde.

  For opkrævningsmetoderne Betalingsservice (BS) og Leverandørservice (LS).

  • Hvis opkrævningsaftaler importeres fra Danske Bank, er det ikke et krav, at feltet er udfyldt, da Danske Bank allerede ligger inde med kundens kontooplysninger.
  • Hvis aftalegrundlaget oprettes fra Microsoft Dynamics 365 Business Central, skal feltet udfyldes.

  For opkrævningsmetoden Indbetalingskort Danmark skal feltet ikke udfyldes.

 7. Feltet Benyt kontantrabat angiver, om der på denne debitor skal tages højde for eventuelt angivet kontantrabat.

Ved Betalingsservice sættes forfaldsdatoen til den først mulige opkrævningsdato, og derved er det kreditor, der bestemmer tidspunktet for hvornår, opkrævningen foretages. Det er derfor nødvendigt at angive, om debitor stadig er berettiget til den angivne kontantrabat.

 1. Feltet Ophørsdato angiver en dato for aftalens ophør. Hvis du indsætter en dato, kan aftalen ikke benyttes efter den dato. Derudover sættes aftalens overførselsstatus til Skal overføres. Dette gøres, for at aftalen også bliver slette hos Danske Bank.

 2. I oversigtspanelet E-mail advisering kan du kan indstille feltet Adviseringsmetode på to måder, hvis du har valgt opkrævningsmetoden Betalingsservice:

  • Blank. Adviseringen sendes til Danske Bank, som efterfølgende håndtere adviseringen overfor kunden. Du kan opbygge adviseringen efter behov fra siden Adviseringsdefinitioner, som du kan fremsøge i Dynamics 365 Business Central. Adviseringsdefinitionen som anvendes, vil typisk være Advis060Dan.

  • E-mail. Adviseringen, sendes direkte til kunden via e-mail, som opbygges ud fra skabelonerne, som er angiver i felterne Mail adviseringsdef. kode og Stop mail adviseringsdef. kode.

   Adviseringen som sendes til Danske Bank, er begrænset til 2 linjer, hvor dokumenternes bilagsnr. og beløb angives på første linje, mens der på anden linje vil være en total sum.

 3. Vælg OK for at oprette din opkrævningsaftale.

Næste trin

Oprettelse af salgsdokumenter

Se også

Afsendelse af opkrævninger

Indlæsning af indbetalingsfiler