Publicering af udvidelsen

Dette afsnit gennemgår trinvist, hvordan det er muligt at publicere Continia Collection Management udvidelsen, som skal anvendes i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Du skal foretage publiceringen af udvidelsen fra service tier serveren.

Bemærk

Ved installation af Collection Management til Business Central W1 skal du publicere følgende udvidelse.

 • CM X.X W1 XX (BC 2018 Wave 1).app.

Ved installation af Collection Management til Dynamics 365 Business Central DK skal du publicere følgende udvidelser.

 • CM X.X DK XX (BC 2018 Wave 1).app
 • Samtidig med at dens afhængighed skal installeres.
 • CM X.X W1 XX (BC 2018 Wave 1).app

Før du går i gang

Inden du gennemfører nedenstående guide, skal afsnittet Installation af objekter være udført.

Opsætning af service tier servicen

 1. Fra Windows Start skal du køre programmet Business Central Administration.
 2. Vælg servicen, som udvidelsen skal publiceres til, og stop den.
 3. Fra fanen Development skal du markere feltet Enable loading application symbol references at server startup.

Forberedelse af databasen

 1. Fra Windows Start skal du køre programmet finsql.exe med parameteren generatesymbolreference=yes. Eksempelvis c:\Program Files\Microsoft Dynamics 365 Business Central\130\Service\finsql.exe generatesymbolreference=yes.
 2. I Development Environment skal du åbne databasen, som udvidelsen skal publiceres til.
 3. Marker alle objekter og kør funktionen Kompiler.

Publicering af udvidelsen

 1. Kør programmet Windows PowerShell ISE fra Windows Start som administrator.
 2. Åben filen Install App - NAV BC 13.0 (BC 2018 Wave1) - BC 14.0 (BC 2019 Spring), som ligger i produktpakken under \App\Scripts\.
 3. Når publiceringen af udvidelsen er gennemført, skal du følge vejledningen Installation af udvidelsen.

Næste trin

Installation af udvidelsen

Se også