Forberedelser til MobilePay

MobilePay tilbydes to forskellige løsninger, som begge er understøttet i Continia Collection Management.

  • MobilePay Invoice
  • MobilePay Subscriptions

Læs om MobilePay løsningerne.

MobilePay Invoice

MobilePay Invoice indeholder to betalingsmetoder; Invoice Link og Invoice Direct.

Med MobilePay Invoice Link løsningen kan du sende en mail til dine kunder, som indeholder et MobilePay-betalingslink. Via dette link indtaster kunderne deres mobiltelefonnummer. Kunden modtager efterfølgende fakturaen og opkrævningen i deres MobilePay-app på deres telefon, hvor de kan godkende betalingen med et swipe.

Invoice Link gør det muligt for dig at tilbyde dine kunder betaling via MobilePay, selvom du ikke har kundens mobilnummer.

Invoice Direct

Med MobilePay Invoice Direct løsningen kan du sende fakturaer direkte til din kundes MobilePay-app, så kunden kan godkende og betale direkte via MobilePay-appen på deres telefonen.

MobilePay Subscriptions

Du kan anvende MobilePay Subscriptions til opkrævninger af faste opkrævninger såsom abonnementer, men også til enkeltstående opkrævninger, der ligger mellem dine faste opkrævninger.

Abonnement

Det er med denne løsning muligt at sende en anmodning til dine kunders MobilePay-app om at oprette et abonnement. Hvis kunden accepterer anmodningen med et swipe, kan du efterfølgende sende opkrævninger, som automatisk bliver trukket på forfaldsdatoen - uden kunden skal acceptere (swipe) opkrævningerne igen.

Ændrer du, som virksomhed, væsentligt i aftaleforholdet med din kunde, for eksempel hvis beløbsstørrelsen stiger meget, vil du skulle oprette et ny abonnement, som din kunde skal godkende.

Vigtigt

Du skal selv sørge for, at de faste opkrævninger bliver genereret og sendt til MobilePay. MobilePay Subscriptions inkluderer ikke en funktion, der genererer fremtidige opkrævningerne automatisk.

Enkeltstående opkrævning

De enkeltstående opkrævninger kan faktureres når abonnementet oprettes - fx som et opstartsgebyr - eller på et vilkårligt tidspunkt imellem de faste opkrævninger. Kunden skal altid godkende betalingen af enkeltstående opkrævninger, hvilket sker med et swipe i MobilePay-appen. Hvis den enkeltstående opkrævning er faktureret i forbindelsen med oprettelsen af nyt abonnement, accepterer kunden både abonnementet og den enkeltstående opkrævning med samme swipe.

Opret din virksomhed hos MobilePay

Før du kan benytte MobilePay Invoice eller Subscriptions, skal du sikre dig, at du har oprettet din virksomhed hos MobilePay med produktet MobilePay Invoice, MobilePay Subscriptions eller begge.

Du skal vælge produktet MobilePay Invoice eller MobilePay Subscriptions, når du opretter abonnementet på MobilePay-portalen. Læs mere om hvordan dit forbrug afregnes eller find de konkrete priser på MobilePays hjemmeside.

Du skal i forbindelse med oprettelsen hos MobilePay oprette mindst én fakturaudsteder pr. løsning. En fakturaudsteder bruges til at fortælle dig, hvem der har udstedt fakturaen. Du kan f.eks. oprette en fakturaudsteder for hver butik du har, eller oprette en fakturaudsteder for hver afdeling. Du kan selvfølgelig også nøjes med én, hvis det dækker dit behov.

For yderligere hjælp kan MobilePay kontaktes på følgende måder:

Eksterne adgangBeskrivelse
erhverv@mobilepay.dke-mail hotline
Tlf. 45 14 44 40MobilePay hotline for erhvervs løsninger

Næste trin

Assisterede opsætning af opkrævningssystemer