Oprettelse af salgsdokumenter

Afsnittet guider dig igennem oprettelsen af bilag, som skal opkræves via MobilePay.

Bemærk

Det er ikke muligt at lave rykkere eller kreditnotaer med MobilePay.

Fakturabeløbet kan ikke overskride 60.000 kr. grundet MobilePays beløbsgrænser.

Inden du går i gang

Inden nedenstående gennemgang kan det være en fordel at læse afsnittet Oprettelse af opkrævningsaftaler.

Sådan opretter du salgsdokumenter

Gennemgangen tager udgangspunkt i en salgsfaktura, men fremgangsmåden er den samme for de øvrige bilagstyper.

 1. Opret en ny salgsfaktura som normalt.

 2. I oversigtspanelet Fakturadetaljer skal du udfylde Betalingsformskoden med betalingsformen, som er oprettet til MobilePay.

  Bemærk

  Hvis der ikke er oprettet en MobilePay-opkrævningsaftale til kunden i Continia Collection Management, oprettes der automatisk et aftalekort for alle aktive MobilePay-opkrævningsmetoder, såfremt din virksomhed har indgået en aftale om én eller begge løsninger hos MobilePay.

  Hvis din virksomhed har flere forskellige fakturaudstedere, vil valget ske ud fra den styrringsdimensionkode, som er angivet i opsætningen, og som er angivet på bilagets dimension.

 3. Udfyld Opkrævningsmetode med den aftale, som kunden skal opkræves ved hjælp af.

 4. Feltet Abonnement nr. udfyldes automatisk, hvis der allerede findes et anvendeligt abonnement. Der vælges det abonnement, som passer bedst ud fra de tilføjede bilagslinjer. Hvis feltet ikke bliver udfyldt automatisk, eller du ønsker et andet abonnement, kan du udfylde det manuelt.

  Bemærk

  Hvis der ikke findes et abonnement, oprettes det automatisk, ud fra de tilgængelige abonnementsskabeloner, som passer til salgsfaktura linjerne for den aktuelle faktura.

 5. Forfaldsdatoen for fakturaen kan automatisk sættes af systemet, så den angiver den tidligst mulige opkrævningsdato, som opkrævningsmetoden tillader. Det gør du fra feltet Find første valide forfaldsdato på opkrævningsopsætningen-siden.

 6. Bogfør bilagt. Ved bogføringen kan linjerne automatisk oprettes i en foruddefineret opkrævningskladde til videre behandling.

Næste trin

Afsendelse af opkrævninger

Se også

Oprettelse af opkrævningsaftaler

Indlæsning af indbetalinger