Oprettelse af opkrævningsaftaler

For at kunne sende opkrævninger via MobilePay, skal du oprette en opkrævningsaftale i Continia Collection Management, for hver måde en kunde ønskes opkrævet.

Processen for oprettelsen af opkrævningsaftaler kan ske automatisk eller manuelt, og er beskrevet i nedenstående afsnit.

Bemærk

Ved oprettelse af et aftalekort til en debitor, initieret af kreditor eller en opkrævningscentral, vil udligningsmetoden på den givne debitor blive angivet som Manuelt/Åben post. Dette sættes da automatikken foretages af Collection Management og ikke standard NAV/BC.

Til aftaler hvor opkrævningsmetoderne Subscription og Subscription One-off benyttes, er der tale om direkte træk på kundernes kort eller konto. Til hver af aftalerne skal der oprettes én eller flere trækningsaftaler kaldet abonnementer hos MobilePay.

Sådan opretter du en opkrævningsaftale automatisk

Hvis du opretter et salgsdokument, hvor der angives en betalingsformskode, som er koblet sammen med opkrævningssystemet MobilePay, bliver der automatisk oprettet opkrævningsaftaler til MobilePay Invoice eller MobilePay Subscription, hvis din virksomhed har indgået en aftale om én eller begge løsninger hos MobilePay.

Sådan opretter du en opkrævningsaftale manuelt

Felterne på aftalekortet bliver tilgængelig ud fra valget af Betalingsformskode og Opkrævningsmetode.

I feltet Status vil det fremgå, om aftalen har fået tilføjet de nødvendige oplysninger.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale oversigt, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg Ny i handlingslinjen.

 3. På det nye aftalekort, skal du vælge hvilken debitor, som aftalen skal tilknyttes. Dette gøres i feltet Debitornummer.

 4. Vælg den Betalingsformskode, som er tilknyttet opkrævningssystemet MobilePay.

 5. Vælg den relevante opkrævningsmetode i feltet Opkrævningsmetode. Listen viser kun opkrævningsmetoder, som tilbydes af det valgte opkrævningssystem.

  OpkrævningsmetodeBeskrivelse
  MobilePay - Invoice LinkMail til debitor med et betalingslink, hvorfra kunden får mulighed for at indtaste sit MobilePay-telefonnummer, så opkrævningen kan godkendes i MobilePay-appen.
  MobilePay - Invoice DirectDirekte notifikation til kundes MobilePay-app, så kunden kan godkende opkrævningen.
  MobilePay - SubscriptionDirekte træk via kundens MobilePay-konto. Bemærk at aftaleoprettelsen bliver send via et betalingslink, hvorfra kunden kan indtaste sit telefonnummer.
  MobilePay - Subscription One-offEnkeltstående træk via eksisterende trækningsaftale, som ligger ud over det aftalte beløb og frekvens.

  Bemærk

  Hvis der ikke eksisterer en trækningsaftale og opkrævningen afsendes med metoden Subscription One-off, oprettes der en trækningsaftale hos MobilePay, når debitor godkender beløbet.

  Når du vælger en MobilePay opkrævningsmetode, håndteres kontaktrabatten via standard Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 6. Feltet Ophørsdato angiver en dato for aftalens ophør. Hvis du indsætter en dato, kan aftalen ikke benyttes efter den dato.

 7. Indeholdet og dine valgmuligheder i oversigtspanelet E-mail advisering varierer, afhængig af dit valg af opkrævningsmetode.

  OpkrævningsmetodeMuligheder
  MobilePay - Invoice LinkAdviseringsmetoden sættes automatisk til E-mail, så adviseringen sendes direkte til kunden via mail. Mailen bliver opbygget ud fra skabelonen, som er angiver i feltet Mail adviseringsdef. kode.
  MobilePay - Invoice DirectDer sendes ingen e-mail advisering, og felterne er derfor inaktive.
  MobilePay - SubscriptionAdviseringsmetoden sættes automatisk til E-mail, så adviseringen sendes direkte til kunden via mail. Mailen bliver opbygget ud fra skabelonen, som er angiver i feltet Start mail adviseringsdef. kode.
  MobilePay - Subscription One-offAdviseringsmetoden sættes automatisk til E-mail, så adviseringen sendes direkte til kunden via mail. Mailen bliver opbygget ud fra skabelonen, som er angiver i feltet Start mail adviseringsdef. kode.
 8. Angiv eventuel en mailadresse i feltet Mail. Denne værdi vil overstyre mailadressen, som kan være angivet på debitorkortet. Det er ikke at krav at feltet udfyldes, hvis der allerede er angivet en mailadresse på debitorkortet.

  Bemærk

  Mail kan ikke udfyldes, hvis du har valgt opkrævningsmetoden MobilePay - Invoice Direct.

 9. Hvis du har valgt opkrævningsmetoderne Subscription eller Subscription One-off, skal du tilføje et abonnement til aftalen. Du kan læse, hvordan du gør i afsnitter Håndter abonnementer herunder.

 10. Vælg OK for at oprette din opkrævningsaftale.

Håndtere abonnementer

Det nødvendigt at oprette et abonnement, hvis du har valgt opkrævningsmetoderne Subscription eller Subscription One-off.

Bemærk

Du kan tilknytte flere abonnementer til hver debitoraftalekort.

Sådan opretter du abonnementer manuelt

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale oversigt, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åben MobilePay opkrævningsaftalen.
 3. Fra opkrævningsaftalekortet vælger du Abonnement i handlingslinjen, som åbner vinduet Debitor abonnement.
 4. Vælg Ny, som opretter en ny linje.
 5. Udfyld Plan overskrift med navnet på abonnementet. Navnet vises for kunden i MobilePay-appen, når kunden skal acceptere det. Feltet skal udfyldes.
 6. Udfyld Plan beskrivelse med en uddybende beskrivelse af abonnementet. Beskrivelsen vises for kunden i MobilePay-appen, når kunden skal acceptere det.
 7. Vælg hvilken Frekvens, du forventer, at opkrævninger foretages med.
 8. Hvis du ønsker, at kunden ikke skal kunne annullere abonnementet lige efter det er indgået, kan du udfylde Antal timer før der kan annulleres.
 9. Angiv eventuelt hvornår trækningsaftale-anmodningen udløber, hvis den ikke accepteres eller afvises, ved at udfylde Antal minutter til udløb.
 10. Indtast eventuelt det beløb, der løbende forventes opkrævet på aftalen, i feltet Frekvens beløb. Dette beløb er ikke påkrævet, men vises til kunden i MobilePay-appen, hvis det udfyldes.
 11. Udfyld eventuelt en Ophørsdato for abonnementet, hvis det er relevant. Efter denne dato kan abonnementsaftalen ikke benyttes.

Vigtigt

Hvis den første opkrævning, der skal sendes, bruger opkrævningsmetoden Subscription, skal aftalen først oprettes hos MobilePay samt godkendes af debitoren. Afsnittet Sådan sender du abonnementer beskriver, hvordan du gør.

Sådan opretter du abonnementer automatisk

Det er muligt at få udfyld værdierne til abonnementoprettelsen ud fra en gemt skabelon.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale oversigt, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åben MobilePay opkrævningsaftalen.

 3. Fra opkrævningsaftalekortet vælger du Abonnement i handlingslinjen, som åbner vinduet Debitor abonnement.

 4. Vælg den relevante linje eller marker en tom.

 5. Vælg Handlinger > Nyt bilag > Hent skabelon værdier, som åbner vinduet Abonnement skabelon oversigt åbnes, hvor alle tilgængelige skabeloner vises.

  Bemærk

  Hvis du ikke har oprettet nogen abonnementsskabeloner, skal du først oprette dem. Du kan læse, hvordan du gør i afsnittet Sådan opretter du abonnementsskabeloner.

 6. Vælg den ønskede skabelon og vælg OK.

  Vinduet lukkes og abonnementet er udfyldt med skabelonens værdier.

Sådan opretter du abonnementsskabeloner

Du kan oprette abonnementsskabeloner, hvis du ønsker at genbruge en abonnementsopsætning.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale oversigt, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åben MobilePay opkrævningsaftalen.

 3. Fra opkrævningsaftalekortet vælger du Abonnement i handlingslinjen, som åber vinduet Debitor abonnement.

 4. Vælg Handlinger > Nyt bilag > Hent skabelon værdier, som åbner vinduet Abonnement skabelon oversigt åbnes, hvor alle tilgængelige skabeloner vises.

 5. Vælg Ny.

 6. Udfyld de relevante værdier på den nye linje.

  Bemærk

  Hvis du ønsker det, kan du tilknytte bilagslinjefiltre. Du kan læse, hvordan du gør det i afsnittet Sådan anvender du bilagslinjefiltre.

 7. Vælg OK for at gemme abonnementsskabelonen.

Sådan anvender du bilagslinjefiltre

Til hvert abonnement, kan der opsættes bilagslinjefiltre. Disse filtre sikrer, at abonnementet kun kan anvendes på de bilagslinjer, som er indeholdt i filteret og dermed også det aftalegrundlag, som kunden har accepteret.

 1. Fra opkrævningsaftale kortet vælger du Ny > Bilagslinjefilter, som åbner vinduet Bilagslinjefilter.

 2. Vælg hvilken Type filtret skal gælde for.

 3. I feltet Filter skal du angive nummeret, som der skal filtreres til.

 4. Vælg Luk.

Sådan sender du abonnementer

Hvis den første opkrævning, der skal sendes, bruger opkrævningsmetoden Subscription, skal opkrævningsaftalen først godkendes af debitoren. Dette gøres ved at sende den til MobilePay.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale oversigt, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åben MobilePay opkrævningsaftalen.

 3. Fra opkrævningsaftalekortet vælger du Abonnement i handlingslinjen, som åbner vinduet Debitor abonnement.

 4. Vælg Proces > Abonnement eksportkladde, som åbner vinduet Aftale/abonnement eksportkladde.

 5. Vælg Indsæt aftaler/abonnement..., som åbner vinduet Lav opkrævning aftale overførselsforslag.

 6. Udfyle evetuelt filtre og vælg OK.

 7. Vælg Send/gensend aftaler/abonnementer for at sende abonnementerne i kladden til MobilePay. MobilePay sender automatisk abonnementerne til kundernes MobilePay-app, så de kan swipe for at godkende aftalen.

Bemærk

Hvis den første opkrævning, der skal sendes, bruger opkrævningsmetoden Subscription One-off, skal du ikke manuelt sende abonnementsaftalen til MobilePay. Det sker automatisk, når den første opkrævning afsendes.

Næste trin

Oprettelse af salgsdokumenter

Se også

Afsendelse af opkrævninger

Indlæsning af indbetalinger