Afsendelse af opkrævninger

Dette afsnit gennemgår, hvordan bogførte dokumenter, som ønskes opkrævet via opkrævningsmetoden MobilePay, kan sendes til opkrævningscentralen MobilePay.

Inden du går i gang

Inden at nedenstående gennemgang kan gennemføres, skal afsnittet Oprettelse af opkrævningsaftaler og Oprettelse af salgsdokumenter være udført.

Sådan sender du opkrævninger

Afsendelsen af bogførte dokumenter forgår fra kladden kaldet Opkrævningskladde, som du kan fremsøge i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Afsendelse af et bogført dokument via MobilePay, er opdelt i forskellige processer og derunder i forskellige funktioner, som underbygger processen. Mange af processerne kan automatiseres ved hjælpe af standard Dynamics 365 Business Central opgavekøerne.

Sådan oprettes opkrævningslinjer

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningskladde, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg kladden, som relaterer til MobilePay-opkrævningerne.

 3. Vælg i handlingslinjen Proces > Forslå opkrævninger..., for at oprette linjer i kladden ud fra de bogførte dokumenter.

 4. Vinduet Forslå opkrævninger... åbner. Indstillingerne er automatisk udfyldt i forhold til kladdens opsætning, men du kan tilpasse værdierne.

  FeltBeskrivelse
  Tidligste debitorpost forfaldsdatoBogførte dokumenter medtages i opkrævningskladden, hvis deres forfaldsdato ligger på eller efter den angivet dato.
  Bemærk, hvis feltet er blankt, medtages alle opkrævninger med forfald til og med datoen, angivet i feltet Seneste debitorpost forfaldsdato, når der dannes linjer i opkrævningskladden.
  Seneste debitorpost forfaldsdatoBogførte dokumenter medtages i opkrævningskladden, hvis deres forfaldsdato ligger før eller på den angivet dato.
  Tidligs tilladte forfaldsdato i opkrævningskladdenAngiver opkrævningens først mulige opkrævningsdato. Hvis der ligger linjer med forfald efter denne dato, rykkes disse linjer.
  Inkluder fakturaer Inkluder kreditnotaer Inkluder rykkereAngiver om disse dokumenttyper skal medtages i kladden.
 5. Vælg OK for at oprette linjer i kladden ud fra de angivne indstillinger.

  Bemærk

  Der er kun muligt at tilføje salgsdokumenter til kladden, da MobilePay ikke understøtter krediteringer.

Sådan valideres linjer

Linjer, der oprettes i kladden, valideres, om de er klar til afsendelse eller ej. Hvis de er klar til afsendelse, vil MobilePay Subscription linjer få status Klar, mens MobilePay Invoice linjer automatisk tildeles et betalingslink og får status link modtaget.

Hvis linjen ikke er klar til afsendelse, markeres linjens status som Fejl, og valideringsfejlen fremgår af faktaboksen Fejllog i højre side.

Når fejlen er rettet, skal du fra handlingslinjen vælge Handlinger > Funktion > Validér linjer. Denne funktion validerer linjen eller linjerne på ny, hvilket efterfølgende gør det muligt at sende opkrævningerne.

Sådan vises modposter

Modposterne i kladden vises altid som modpost pr. linje, men ved bogføring dannes modposter i henhold til kladdens opsætning. Du genererer et øjebliksbillede af modposterne, ved at vælge Handlinger > Funktion > Vis modposter. Funktionen benyttes, hvis kladden er opsat til at køre med andet end modposter pr. linje.

Sådan stoppes opkrævning

Med MobilePay er det muligt at stoppe opkrævninger, der er udlæst til MobilePay, men som endnu ikke er gennemført og fået status Bet. modtaget. Det gør du på følgende måde.

 1. Marker linjen i kladden og vælg Handlinger > Status > Sæt status stop i handlingslinjen.
 2. Når linjen har fået status Stop, skal linjen udlæses til MobilePay. Vælg Proces > Udlæs.

Bemærk

Inden en opkrævning stoppes, hentes opkrævningens status fra MobilePay, for at sikre, at opkrævningen er mulig at stoppe.

Sådan udlæses (sendes) linjer

Når linjerne har status Klar, Link modtaget, Gensend eller Stop er det muligt at sende opkrævningerne til kunden. Det kan ske automatisk ved hjælp at jobkøen CCM MobilePay Send Batch Job, eller du kan sende opkrævningerne manuelt ved at vælge Handlinger > Funktion > Udlæs.

Sådan sendes adviseringer

Med MobilePay opbygges adviseringer ud fra detaljerne fra det bagved liggende dokument. Det er dog ikke muligt at sende bemærkningslinjer eller beskrivelse tekst med. Hvis linjen har status Link modtaget vil der blive dannet en mail til kunderne med et link og en eventuel QR-kode , når der vælges Process > Udlæs.

Sådan hentes statusbeskeder

Du kan løbende følge med i statussen for de opkrævninger, som ligger i opkrævningskladden, og som er sendt til MobilePay. Statussen kan opdateres automatisk ved hjælp at jobkøen CCM MobilePay Status Batch Job, eller du kan opdatere den manuelt ved at vælge Proces > Opdater status i handlingslinjen.

Bemærk

Fra faktaboksen Opkrævningspostlog, kan du se alle de informationer, som modtages af MobilePay samt alle de handlinger, der er fortaget for den enkelte opkrævning.

Sådan gensendes afviste opkrævninger

Hvis opkrævninger bliver afvist af MobilePay, er det ud fra de returnerede fejlbeskeder, muligt at rette fejlen.

Når fejlen er udbedret, skal du vælge Handlinger > Status > Sæt status gensend, så opkrævningerne kan sendes til MobilePay igen.

Sådan bogføres betalte opkrævninger

Når opkrævningerne har fået statussen Bet. Modtaget, kan opkrævningen bogføres. Det kan ske automatisk ved hjælp at jobkøen CCM Post Coll. Jnl Batch Job, eller du kan bogføre opkrævningen manuelt ved at vælge Handlinger > Bogføring > Bogfør i handlingslinjen.

Bemærk

Det er kun linjer, hvor feltet Bogføring tilladt er markeret, der bogføres, når du vælger Bogfør. Du behøver derfor ikke sætte filter på linjerne med status Bet. modtaget for at sikre dig, at kun disse linjer bogføres.

Sådan tilgår du filarkivet

Tilgå filerne, som sendes til og modtages fra MobilePay, ved at vælge Naviger > Opkrævn. > Filarkiv fra opkrævningskladdens handlingslinje.

Næste trin

Indlæsning af indbetalinger

Se også

Oprettelse af opkrævningsaftaler

Oprettelse af salgsdokumenter